Οι μύγες είναι έντομα που ανήκουν στην τάξη των Δίπτερων και στην υποτάξη Brachycera.

Οι μύγες είναι έντομα που υποβάλλονται σε πλήρη μεταμόρφωση αφού περνούν και από τα τέσσερα στάδια (αυγό, προνύμφη, νύμφη και ενήλικο τέλειο έντομο) του βιολογικού τους κύκλου κατά την ανάπτυξή τους. Η μεταμόρφωση τους από το στάδιο του αυγού έως το ενήλικο τέλειο έντομο διαρκεί συνολικά από 10 έως 40 ημέρες, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την διατροφή των προνύμφων.

Η διάρκεια ζωής τους κάτω από ιδανικές διατροφικές και περιβαλλοντικές συνθήκες φθάνει τις 10 μέρες. Οι θηλυκές μύγες γεννούν ανά περίπου τρεις ημέρες 100 με 150 αυγά και τα εναποθέτουν κυρίως σε ουσίες που βρίσκονται σε αποσύνθεση ή περιέχουν συστατικά σε ζύμωση.

Οι μύγες τρέφονται με στερεά οργανικά υλικά αλλά και με υγρά ή ημι-υγρά που προ επεξεργάζεται με το σάλιο ή τον εμετό τους. Λόγω της μεγάλης ποσότητας τροφής την οποία προσλαμβάνουν κάθε ημέρα, αφήνουν περιττώματα σχεδόν συνεχόμενα και αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που τις καθιστά φορέα επιβλαβών παθογόνων μικροοργανισμών και πολύ επικίνδυνες.

Οι μύγες μπορούν να μεταφέρουν πάνω από 100 παθογόνους μικροοργανισμούς που προκαλούν σοβαρές ασθένειες όπως τυφοειδή πυρετό, χολέρα, σαλμονέλα, μικροβιακή και αμοιβαδική δυσεντερία, μολύνσεις των ματιών και ενδοπαρασιτικούς σκώληκες. Στις χώρες του τρίτου κόσμου, όπου οι υγειονομικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ανεπαρκείς, οι μύγες βρίσκονται ανάμεσα στους κυριότερους μεταφορείς ασθενειών.

Συνήθη είδη μύγας

Οικιακή Μύγα

Κρεατόμυγα

Μυγάκι Φρεατίων

Αλογόμυγα

Μυγάκι των φρούτων

Χρυσόμυγα

Η Apical Service αναλαμβάνει την καταπολέμηση των μυγών εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους όπως υπολειμματικοί ψεκασμοί, απωθητικές εφαρμογές κ.α.

Η Apical Service χρησιμοποιεί σκευάσματα νέας γενιάς, οικολογικά, άοσμα, δε λεκιάζουν και είναι φιλικά για το περιβάλλον, τα ζώα και τον άνθρωπο.

Όλα τα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με την ολοκλήρωση κάθε εφαρμογής παραδίδεται πιστοποιητικό βάσει της υπ’ αριθμό 15247.3807.11/05/81 απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται οι εμπορικές ονομασίες και οι δραστικές ουσίες των σκευασμάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για την απεντόμωση όπως και τα αντίστοιχα αντίδοτα τους και πρέπει πάντα να διατηρείται καθαρό σε περίπτωση υγειονομικού και αστυνομικού έλεγχου.