Συντήρηση-Αναγόμωση πυροσβεστήρων

Η Apical Service προσφέρει ουσιαστικές και εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα της πυροπροστασίας και πυρασφάλειας για πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους.

Αναφερόμενοι στην πυροπροστασία ενός κτιρίου εννοούμε το σύνολο των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία από πιθανή πυρκαγιά και τις συνέπειές της. Ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου προβλέπονται από τη νομοθεσία αντίστοιχα μέτρα πυροπροστασίας (παθητική, ενεργητική πυροπροστασία) και αποβλέπουν αφενός στην πρόληψη και αφετέρου στην αντιμετώπιση πιθανής πυρκαγιάς.

Στα πλαίσια της ενεργητικής πυροπροστασίας και με σκοπό την αντιμετώπιση και καταστολή  πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί προβλέπεται και η εγκατάσταση πυροσβεστήρων (φορητά μέσα πυρόσβεσης). Οι πυροσβεστήρες κατά τη λειτουργία τους εκτοξεύουν κατασβεστικά υλικό, διακόπτοντας την εξέλιξη της πυρκαγιάς στα αρχικά της στάδια.

Στις πολυκατοικίες βάσει της νομοθεσίας πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς κόνεως στο λεβητοστάσιο, ο οποίος τοποθετείται 2 με 2,5 μ πάνω από τον καυστήρα, και ένας φορητός πυροσβεστήρας 6 kg έξω από το λεβητοστάσιο.

Για τους ορόφους στις πολυκατοικίες δεν προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός πυροσβεστήρων αλλά για την προστασία της ζωής και της περιουσίας είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας φορητός πυροσβεστήρας  6 kg ξηράς κόνεως ανά όροφο.

Οι πυροσβεστήρες βάσει των οδηγιών που ορίζονται από τις Κ.Υ.Α. 618/43/2005 – ΦΕΚ 52/Β/13-1-2005 και Κ.Υ.Α.17230/671/2005 – ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005, έχουν διάρκεια ζωής 20 έτη από το έτος κατασκευής τους και χρειάζονται ετήσια συντήρηση και ανά 5ετία αναγόμωση.

Η Apical Service παρέχει πιστοποιημένους πυροσβεστήρες για πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους και αναλαμβάνει τη συντήρηση-αναγόμωση των υπαρχόντων πυροσβεστήρων του κτιρίου σας με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.