Η Εταιρία

Η Apical Service ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2017 και δραστηριοποιείται στη εξυπηρέτηση πολυκατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων.

Η φιλοσοφία της Apical Service ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. έχει στο κέντρο την κοινωνία και διέπεται από τις παρακάτω αδιαπραγμάτευτες αρχές,
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών της για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών της,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Η Apical Service ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνει στους άμεσους σκοπούς και οραματισμούς της, τη συμπόρευση της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής.

Η γνώση, η εξειδίκευση, η επιστημονική κατάρτιση σε συνδυασμό με το πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και την εμπειρία 25 ετών στον τομέα της εξυπηρέτησης κτιρίων των μελών της Apical Service ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αποτελούν δέσμευση και εγγύηση για την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών συντήρησης και διαχείρισης κτιρίων.

Καλέστε μας:   210 6120040