Συντήρηση καυστήρων – λεβήτων

Η ετήσια συντήρηση – ρύθμιση του καυστήρα και ο καθαρισμός του λέβητα εκτός του ότι επιβάλλεται βάσει της νομοθεσίας, προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση του καυσίμου, ελαχιστοποιεί τις βλάβες και ανεβάζει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής του καυστήρα και του λέβητα.

Οι αδειούχοι τεχνίτες, από το Υπουργείο Βιομηχανίας, της Apical Service , έχοντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα την ετήσια συντήρηση – ρύθμιση του καυστήρα και τον καθαρισμό του λέβητα, της πολυκατοικίας, μονοκατοικίας, διαμερίσματος εξασφαλίζοντας την ασφαλή , οικονομική και χωρίς έκτακτες βλάβες λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών παραδίδεται στον αρμόδιο του κτιρίου το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία Φύλλο Ελέγχου με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ.