διαχείριση κτιρίων και πολυκατοικιώνΚάθε πολυκατοικία διοικείται από τη γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών, στην οποία δικαιούται να μετέχει κάθε συνιδιοκτήτης. Η γενική συνέλευση, στα πλαίσια του τι ορίζει ο Κανονισμός Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Συνιδιοκτητών, εκλέγει έναν από τους συνιδιοκτήτες ή και μη συνιδιοκτήτη ως διαχειριστή της πολυκατοικίας. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια της θητείας του, έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας.

Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ συχνό φαινόμενο η απροθυμία πολλών συνιδιοκτητών να αναλάβουν τα καθήκοντα του διαχειριστή, είτε λόγω ασυνεννοησίας που επικρατεί μεταξύ των συνιδιοκτητών, είτε λόγω ταμειακών προβλημάτων του κτιρίου, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού χρόνου των ίδιων.

Η Apical Service έχοντας στο δυναμικό της, σύμβουλους διαχείρισης με 25ετή εμπειρία, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και βγάζει από το αδιέξοδο τις πολυκατοικίες.

Το τμήμα διαχείρισης κτιρίων της Apical Service αναλαμβάνει με οικονομική ευθύνη, επαγγελματική συνέπεια και αξιοπιστία, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διαχειριστή.

Στις υπηρεσίες διαχείρισης συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά,

 • Συγκέντρωση και Εξόφληση των λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών, όπως Ηλεκτροδότησης , Ύδρευσης, Πετρελαίου ή Φυσικού αερίου, καθαριότητας, συντήρησης ανελκυστήρα, κηπουρικών εργασιών κλπ.
 • Καταμερισμός των κοινοχρήστων δαπανών ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε διαμερίσματος και έκδοση αναλυτικού λογαριασμού για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά.
 • Είσπραξη των οφειλών, ενοίκου και ιδιοκτήτη, από κάθε διαμέρισμα.
 • Τηλεφωνική/Μέσω επιστολής υπενθύμιση των οφειλετών κοινοχρήστων για τις καθυστερημένες οφειλές τους και ενημέρωση των ιδιοκτήτων των αντίστοιχων διαμερισμάτων σε περίπτωση που οι οφειλές υπερβαίνουν τους δύο μήνες.
 • Τήρηση μηνιαίου ταμείου με τα αντίστοιχα παραστατικά εξόδων και τις καταστάσεις κοινοχρήστων που συμπεριλήφθηκαν ως δαπάνες.
 • Ετήσια ταμειακή εκκαθάριση και ενημέρωση της συνιδιοκτησίας.
 • Ανάθεση και Επίβλεψη των τακτικών εργασιών (π.χ. καθαριότητα, συντήρηση ανελκυστήρα) και των εργασιών συντήρησης του κτιρίου (π.χ. απολυμάνσεις κοινοχρήστων χώρων, ετήσια συντήρηση συστήματος κεντρικής θέρμανσης, ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων).
 • Επίβλεψη των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του κτιρίου και συντονισμός για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών ή βλαβών στους κοινόχρηστους χώρους ή στις εγκαταστάσεις του κτιρίου.
 • Τακτικός έλεγχος του αποθέματος πετρελαίου θέρμανσης και προγραμματισμός προμήθειας του κατά τους χειμερινούς μήνες.
 • Καταγραφή των ενδείξεων μετρητών θέρμανσης των διαμερισμάτων και διατήρηση ανάλογου αρχείου για τον καταμερισμό των δαπανών της αυτόνομης θέρμανσης.
 • Μέριμνα για τα διοικητικά θέματα σε συνέχεια των ανάλογων άρθρων του κανονισμού της πολυκατοικίας, δηλαδή σύγκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης, εκτάκτων γενικών συνελεύσεων αν υπάρξει ανάγκη και τήρηση των πρακτικών τους.
 • Παρουσία στις Γενικές Συνελεύσεις, προαιρετικά αν ζητηθεί από τη συνιδιοκτησία.
 • Ενημέρωση της συνιδιοκτησίας μέσω ανακοινώσεων (σε φυσική μορφή ή με e-mail) για έκτακτα θέματα, προαιρετικά αν ζητηθεί από τη συνιδιοκτησία.

Το τμήμα διαχείρισης της Apical Service για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την επαγγελματική εξυπηρέτηση των πελατών, υποστηρίζεται από μια ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων όπως   Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Οικονομολόγοι και Νομικοί.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους Σύμβουλους Διαχείρισης της Apical Service και ενημερωθείτε για ευέλικτες προτάσεις συνεργασίας υπηρεσιών διαχείρισης, διαμορφωμένες ανάλογα με τις ανάγκες της δικής σας πολυκατοικίας.