Η Apical Service γνωρίζοντας τις ανάγκες και τη νομοθεσία που διέπει τους επαγγελματικούς χώρους, όσον αφορά στην υγειονομική προστασία τους σε θέματα διαχείρισης και καταπολέμησης παρασιτικών εντόμων και τρωκτικών, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών με εγγυημένο αποτέλεσμα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Η Apical Service μέσω οργανωμένων προγραμμάτων διαχείρισης και καταπολέμησης παρασιτικών εντόμων και τρωκτικών, προγράμματα τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης διαφυλάττει τη φήμη της και αποβάλλει κάθε ανησυχία  σχετικά με την ύπαρξη και παραμονή παράσιτων στους χώρους της.

Η κάθε επιχείρηση σε συνάρτηση και με τι ορίζει η νομοθεσία μπορεί να επιλέξει είτε συνεργασία με μεμονωμένες εφαρμογές, είτε ετήσιο πρόγραμμα διαχείρισης και καταπολέμησης παρασιτικών εντόμων και τρωκτικών σε συνδυασμό με τήρηση φακέλου παρασιτοκτονίας.

Το τμήμα  απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μοκτονιών της Apical Service στελεχώνεται από  υπεύθυνο επιστήμονα και πεπειραμένους απολυμαντές με εξειδίκευση, σε θέματα αντιμετώπισης και καταπολέμησης παρασιτικών εντόμων και τρωκτικών σε κάθε φύσης επαγγελματικό χώρο.

Όλες οι εφαρμογές απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μοκτονιών σχεδιάζονται προσεκτικά, από τον υπεύθυνο επιστήμονα της Apical Service, ώστε να τηρούνται οι οδηγίες των σκευασμάτων και η νομοθεσία.

Το επιστημονικό προσωπικό της Apical Service  χρησιμοποιεί σκευάσματα νέας γενιάς,  εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους δίνοντας άμεσα και οριστικά λύση σε προβλήματα με κατσαρίδες, μυρμήγκια, μύγες και τρωκτικά.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι οικολογικά, άοσμα, δε λεκιάζουν και είναι φιλικά για το περιβάλλον, τα ζώα και τον άνθρωπο. Είναι πρωτοποριακά στη δραστική τους ουσία, με υπολειμματική δράση όπου κρίνεται απαραίτητο και κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους .

Με την ολοκλήρωση κάθε εφαρμογής παραδίδεται πιστοποιητικό βάσει της υπ’ αριθμό 15247.3807.11/05/81 απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται οι εμπορικές ονομασίες και  οι δραστικές ουσίες των σκευασμάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία όπως και τα αντίστοιχα αντίδοτα τους και πρέπει πάντα να διατηρείται καθαρό σε περίπτωση υγειονομικού και αστυνομικού έλεγχου.

Η Apical Service είναι εναρμονισμένη με τη νομοθεσία  και σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β’/22-1-2015), διαθέτει νόμιμη άδεια για τη διενέργεια απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.