Απολύμανση Μικροβιοκτονία  είναι μια σειρά ενεργειών βάσει συγκεκριμένων κανόνων, με τις οποίες επιτυγχάνεται η εξάλειψη των μικροβίων και παθογόνων μικροοργανισμών σε χώρους, επιφάνειες και αντικείμενα.

Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται είτε με φυσικές μεθόδους όπως η έκθεση τους σε υψηλές θερμοκρασίες ή με τη χρήση απολυμαντικών σκευασμάτων. 

Τα απολυμαντικά σκευάσματα, που χρησιμοποιούνται κατά την απολύμανση, πρέπει να είναι ελεγμένα και εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας κάθε εφαρμογής απολύμανσης είναι ο πρότερος καθαρισμός των χώρων, επιφανειών και των αντικειμένων που θα απολυμανθούν.

Στην καθομιλουμένη έχει επικρατήσει, χωρίς να είναι το σωστό, όταν αναφερόμαστε σε απολύμανση ενός χώρου να εννοούμε την καταπολέμηση των εντόμων (απεντόμωση) και των τρωκτικών (μυοκτονία) στον χώρο αυτόν.

Με δεδομένο ότι  οι κατσαρίδες και τα ποντίκια είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών με την εξολόθρευση τους πετυχαίνουμε και “απολύμανση” του χώρου, απαλλάσσοντας τον από τα μικρόβια και τους παθογόνους μικροοργανισμούς που φέρουν τα συγκεκριμένα παράσιτα στο σώμα τους και στα περιττώματά τους.

Η Apical Service είναι εναρμονισμένη με τη νομοθεσία  και σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β’/22-1-2015), διαθέτει νόμιμη άδεια για τη διενέργεια απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την ολοκλήρωση κάθε εφαρμογής παραδίδεται πιστοποιητικό απολύμανσης.

Στο πιστοποιητικό απολύμανσης αναγράφονται οι εμπορικές ονομασίες και οι δραστικές ουσίες των σκευασμάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση.

Η Apical Service αναλαμβάνει εφαρμογές απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας με εγγυημένα αποτελέσματα σε Πολυκατοικίες, Μονοκατοικίες, Διαμερίσματα, Επαγγελματικούς χώρους κλπ.