Μυοκτονία είναι είναι το σύνολο των ενεργειών με σκοπό την αντιμετώπιση ή την αποφυγή των προσβολών από ποντίκια και αρουραίους σε έναν χώρο.

Είναι μια σύνθετη διαδικασία που προβλέπει συγκεκριμένα στάδια και ενέργειες για να επιτευχθεί η καταπολέμηση των συγκεκριμένων τρωκτικών και να αποφευχθεί η επαναπροσβολή του χώρου.

Αρχικό στάδιο είναι η συλλογή πληροφοριών για το είδος των τρωκτικών (ποντίκια ή αρουραίοι) και η επιθεώρηση του προσβεβλημένου χώρου με σκοπό την εκτίμηση του πληθυσμού, τον εντοπισμό των εστιών και των περασμάτων τους στην αναζήτηση τροφής και νερού.

Μετέπειτα ενέργεια είναι ο μεθοδικός δολωματισμός του χώρου με τρωκτικοκτόνα δολώματα, επιλέγοντας συγκεκριμένα σημεία τοποθέτησης τους που έχουν να κάνουν με τις διατροφικές συνήθειες και τη συμπεριφορά των τρωκτικών που έχουν προσβάλει τον χώρο.

Στη συνέχεια ακολουθεί τακτική επιθεώρηση του χώρου, έλεγχος των μυοκτόνων δολωμάτων, ανανέωση τους όπου αναγκαίο και καταγραφή στοιχείων και ευρημάτων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της μυοκτονίας.

Τέλος απαραίτητη ενέργεια είναι ο καθαρισμός του χώρου από τα περιττώματα των τρωκτικών και η απολύμανση του χώρου.

Τα ποντίκια και οι αρουραίοι μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα και εστίες μόλυνσης σε πολυκατοικίες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους και η παρουσία τους εγκυμονεί κινδύνους για τους διαμένοντες, τους επισκέπτες και το εργαζόμενο προσωπικό.

Τα ποντίκια και οι αρουραίοι είναι φορείς επικίνδυνων ασθενειών για την ανθρώπινη υγεία όπως η πανώλη, ο τύφος, η λεπτοσπείρωση, η εγκεφαλίτιδα, η μηνιγγίτιδα, ασθένειες που στο παρελθόν αλλά και σήμερα σε μικρότερη κλίμακα, έχουν προκαλέσει πολλούς θανάτους. Τα νοσήματα αυτά μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο είτε με το δάγκωμα τους, είτε με μολυσμένη τροφή από τα ούρα και τα περιττώματα τους, είτε από τσιμπήματα των ξενιστών (ψύλλοι, τσιμπούρια) που μεταφέρουν.

Το τμήμα μυοκτονιών της Apical Service στελεχώνεται από υπεύθυνο επιστήμονα και πεπειραμένους απολυμαντές με εξειδίκευση, σε θέματα αντιμετώπισης και καταπολέμησης τρωκτικών.

Όλες οι εφαρμογές μυοκτονιών σχεδιάζονται προσεκτικά, από τον υπεύθυνο επιστήμονα της Apical Service, ώστε να τηρούνται οι οδηγίες των σκευασμάτων και η νομοθεσία.

Το επιστημονικό προσωπικό της Apical Service χρησιμοποιεί σκευάσματα νέας γενιάς, εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους μυοκτονίας όπως παγίδες με τροφοελκυστικά μυοκτόνα σκευάσματα, δολωματικούς σταθμούς, κολλώδεις επιφάνειες, μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων και στερεάς μορφής μυοκτόνα δολώματα, δίνοντας άμεσα και οριστικά λύση σε προβλήματα με ποντίκια και αρουραίους που εμφανίζονται σε πολυκατοικίες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Με την ολοκλήρωση κάθε εφαρμογής παραδίδεται πιστοποιητικό βάσει της υπ' αριθμό 15247.3807.11/05/81 απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται οι εμπορικές ονομασίες και οι δραστικές ουσίες των σκευασμάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για τη μυοκτονία όπως και τα αντίστοιχα αντίδοτα τους και πρέπει πάντα να διατηρείται καθαρό σε περίπτωση υγειονομικού και αστυνομικού έλεγχου.

Η Apical Service είναι εναρμονισμένη με τη νομοθεσία  και σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β'/22-1-2015), διαθέτει νόμιμη άδεια για τη διενέργεια απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.