ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

May 5, 2017

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως: Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών […]
May 5, 2017

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους KYA_323_4883_16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β’/22-1-2015). Η […]