ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

May 11, 2017

Υποχρέωση ανάρτησης παραστατικών των κοινόχρηστων δαπανών: Νέα αγορανομική διάταξη

Σύμφωνα με νέα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΕΚ 874Β 11-4-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης  κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της […]
May 13, 2017

Νοµική Aντιµετώπιση των Oφειλών Kοινοχρήστων

Με την καθυστέρηση των κοινοχρήστων ο διαχειριστής αφού εξαντλήσει όλα τα μέσα ειδοποίησης του ιδιοκτήτη μπορεί να στείλει εξώδικο- διαμαρτυρία όχληση την οποία θα συντάξει ο/η δικηγόρος […]
May 14, 2017

Η υποχρέωση συμμετοχής των συνιδιοκτητών στις κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας

Οι κοινόχρηστες δαπάνες αποτελούσαν ανέκαθεν πεδίο τριβής και έντονων συγκρούσεων για τους συνιδιοκτήτες. Αφενός η σε αρκετές περιπτώσεις απουσία κανονισμού πολυκατοικίας ή η μη συμμόρφωση των συνιδιοκτητών […]
May 15, 2017

Αυτόνομη θέρμανση: Αλλάζουν όλα – Τέλος οι «διαμάχες» στις πολυκατοικίες!

Ψηφίστηκε νόμος που επιτρέπει την τοποθέτηση αυτόνομων μονάδων θέρμανσης σε πολυκατοικίες χωρίς να χρειάζεται η έγκριση της γενικής συνέλευσης Η τροπολογία που ψηφίστηκε τις ημέρες των […]
May 17, 2017

Αδύνατη η εφαρμογή της τροπολογίας για “αυτονόμηση” θέρμανσης στις πολυκατοικίες !

Επί της τροπολογίας του άρθρου 39 του πρόσφατου Ν. 4447/2016, η ΠΟΜΙΔΑ συμπληρωματικά παρατηρεί ότι είναι αδύνατη πρακτικά και νομικά η εφαρμογή και λειτουργία της καθόσον : […]