ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
May 5, 2017
Υποχρέωση ανάρτησης παραστατικών των κοινόχρηστων δαπανών: Νέα αγορανομική διάταξη
May 11, 2017

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους KYA_323_4883_16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β’/22-1-2015).

Η γνώση, η εξειδίκευση, η επιστημονική κατάρτιση σε συνδυασμό με το πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και την εμπειρία 25 ετών στον τομέα της εξυπηρέτησης κτιρίων των μελών της Apical Service ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αποτελούν δέσμευση και εγγύηση για την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών συντήρησης και διαχείρισης κτιρίων.