Δωρεάν Απολύμανση στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης τον Ιούλιο του 2018

Συμμετοχή της Apical Service στο Let’s do it Greece 2018
February 6, 2019

Η Apical Service είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην υγειονομική και τεχνική εξυπηρέτηση κτιρίων και επαγγελματικών χώρων με έδρα στην Πεύκη Αττικής.

Έχοντας σαν βασικό κοινωνικό σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων, οι οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως ηλικιωμένοι, βρέφη και παιδιά,

η Apical Service προσέφερε και το καλοκαίρι του 2018, ΔΩΡΕΑΝ τις εργασίες απεντόμωσης-μυοκτονίας στα κτίρια που στεγάζουν τους τρεις παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Ο υπεύθυνος επιστήμονας και οι εξειδικευμένοι εφαρμοστές της Apical Service φρόντισαν ώστε να τηρηθούν όλοι οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εφαρμογών. Χρησιμοποιήθηκαν σκευάσματα τελευταίας γενιάς, οικολογικά, άοσμα και φιλικά για το περιβάλλον, τα ζώα και τον άνθρωπο, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν, σε συνεννόηση με το αρμόδιο Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης ΚΟΙ.Π.Α.Π. και τις προϊσταμένες των παιδικών σταθμών, την Τρίτη 31-7-2018 με το κλείσιμο τους για την καλοκαιρινή περίοδο.

Η Apical Service ευχαριστεί για μια ακόμα φορά, τους πελάτες της για τη στήριξη τους.

Βασικός στόχος της Apical Service ήταν, είναι και θα παραμείνει, η ανταπόδοση της προτίμησης των πελατών της, με πράξεις κοινωνικής ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Apical Service ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Διαχείριση και Εξυπηρέτηση Κτιρίων

Χρ.Σμύρνης 41-43

151-21 Πεύκη Αττική

Τηλ. 210 61 200 40