Για τον Άνθρωπο

Η Apical Service ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει ορίσει σαν ένα από τους πρωταρχικούς σκοπούς της, την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, επιδιώκοντας την προώθηση στην εργασία ανέργων μητέρων βοηθώντας στην στήριξη της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη της οικογένειας.

Στα πλαίσια της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος σκοπός της Apical Service ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι να ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις μέσω της παροχής ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσιών σε κοινωνικές δομές, βοηθώντας στην άριστη κατάσταση των κτιρίων που στεγάζουν τις παραπάνω ομάδες.