Για το Περιβάλλον

Βασικός σκοπός της Apical Service ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι και η Περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος μέσω της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης χρησιμοποιώντας οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και βοηθώντας εν γένει στην συντήρηση των κτιριακών δομών επιτυγχάνοντας τη μη κατασπατάληση φυσικών πόρων που θα απαιτούνταν σε κάθε άλλη περίπτωση.

Επιπρόσθετα η Apical Service ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, σκοπεύει στην ανάδειξη της σημασίας της Οικολογίας, της Ανακύκλωσης και της Δημόσιας Υγιεινής μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εξορμήσεων, σε χώρους που χρήζουν περιβαλλοντικής αναβάθμισης.